Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Pogoda

Częstotliwości Emergency

Zakres KF

3.760 MHz LSB
7.110 MHz LSB

Zakres UKF

145.500 MHz FM
433.500 MHz FM

Polecamy

Oświadczenie MASR o współpracy z SP EmCom PZK

Szanowni, w świetle komunikatu PZK nr 18 uważamy, że powtórka wątpliwej jakości postępowania PZK (vide sytuacja z 2019 z porozumieniem z WOT i odmową jego publikacji, stylem traktowania członków PZK i podległych sieci, finansowaniem z budżetu SP EMCOM PZK zabaw z WOT), to jest zła droga i nie godzimy się na taką jakość w PZK. Nie godzimy się na łamanie regulaminu SP EMCOM PZK i przytakiwanie temu przez władze Związku. Nie godzimy się na zachowanie kolegi SP7WME. Zamierzamy również poinformować MON i WOT o wadzie prawnej jakiejkolwiek dokumentu, na którym widnieje kol. SP7WME jako Koordynator SP EMCOM PZK.
Wzywamy PZK do otrzeźwienia i skończenia z traktowaniem członków jak ludów podbitych, których zadaniem jest jedynie płacenie daniny.

OFICJALNIE WZYWAMY PZK DO OPUBLIKOWANIA WSZELKICH POROZUMIEŃ PODPISANYCH PRZEZ SP7WME celem upewnienia się, że podobne praktyki nie miały miejsca wcześniej. Nic o nas bez nas.
W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:
1. Nikt nie ustalał z sieciami/koordynatorami SP EMCOM PZK treści i faktu zawierania jakichkolwiek porozumień z WOT.
2. Kol. SP7WME nie jest koordynatorem SP EMCOM PZK. Nie został wybrany. Po odejściu z funkcji Kolegi SP9XWM pełniącym obowiązki koordynatora SP EMCOM PZK został Kolega SP9MLI - do czasu wyborów, które się nie odbyły. Zwracamy uwagę na regulamin SP EMCOM PZK (https://emcom.pzk.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/REGULAMIN-Klubu-SP-EmCom-z-dn.-30.04.2016.pdf)
3. Po zgłoszeniu do prezesa PZK błędu w komunikacie otrzymaliśmy info, że to literówka / przejęzyczenie. Jak jednak pokazuje załączony dokument nie jest to przejęzyczenie a świadome działanie. Ktoś w PZK musi –przecież- akceptować takie dokumenty! Kto pozwolił na wprowadzenie w błąd MON/WOT?
4. Wobec kolegi SP7WME toczy się w OT15 postępowanie o odwołanie ze stanowiska koordynatora sieci łódzkiej z związku z niewypełnieniem obowiązków (załączamy skan). Zarówno ten fakt jak i zaistniała obecnie sytuacja skłaniają nas do całkowitego braku zaufania w kompetencje Kol. WME do podpisywania jakichkolwiek porozumień, umów, itp. w imieniu SP EMCOM PZK. 5. W świetle powyższego, niniejszym, publicznie informujemy WOT o tym, że wyprowadzono WOT w błąd.
6. Jako sieć oficjalnie zaprzestajemy współpracy z klubem SP EMCOM PZK (i tak nie posiadamy żadnej umowy o współpracy, żadnej deklaracji ) do czasu uporządkowania nieładu organizacyjnego. Wyjątek będą stanowiły działania w czasie realnego kryzysu i oficjalnych, ogólnokrajowych ćwiczeń. Namawiamy też inne sieci łączności kryzysowej do takiej postawy. Dość już tego bałaganu!
7. Zwróciliśmy się do Prezesa PZK oraz p.o. Prezesa SP EMCOM PZK o zorganizowanie wideokonferencji w celu wyłonienia władz klubu i uporządkowania panującego chaosu.
8. Oficjalnie wzywamy p.o. Prezesa SP EMCOM PZK do zajęcia stanowiska i przedstawienia dokumentów upoważniających SP7WME do posługiwania się tytułem „Koordynatora Łączności SP EmCom PZK”, czyli wg. Regulaminu SP EMCOM PZK tytułem zarezerwowanym dla Prezesa SP EMCOM PZK.


Z wyrazami szacunku
Kierownictwo SP5MASR
Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK

Załączniki (pełny rozmiar po kliknięciu):
Komunikat nr 18 PZK
Postępowanie w OT15
Umowa WOT 1 z 3
Umowa WOT 2 z 3
Umowa WOT 3 z 3
Wygenerowano w sekund: 0.03